Internet

Ceník připojení k internetu – platný od 1.1.2021

WiFi ac – připojení bezdrátové (802.11ac)

Název tarifu Maximální a inzerovaná rychlost  (dw/up) Běžně dostupná rychlost (dw/up) Minimální rychlost (dw/up) Datový práh v GB Maximální rychlost nad prahem (dw/up) Běžně dostupná rychlost nad prahem (dw/up) Minimální rychlost nad prahem (dw/up) Cena v Kč Cena při roční platbě
Mini 30/3 18/1,8 9/0,9 10 1,9/0,19 1,1/0,12 0,5/0,12 182,- 2.184,-
Start 35/3,5 21/2,1 10,5/1 20 2/0,5 1,2/0,25 0,60,25 298,- 3.218,-
Standard 50/5 30/3 15/1,5 30 4,5/1 2,7/0,5 1,3/0,5 396,- 4.277,-
Profi 100/10 60/6 30/3 40 9/1 5,4/0,9 2,7/0,9 595,- 6.426,-

Při ročním účtováním nabízíme slevu 10% ze základní ceny (neplatí pro tarif Mini)

Rychlosti jsou inzerovány v Mb/s

Jednotky rychlostí jsou uvedeny ve tvaru dw/up (stahovaní/odesílání)

U tarifů Wifi ac je účastník připojen bezdrátovým zařízením v pásmu 5 GHz, přípojka je zakončena ethernet
rozhraním. Rychlost odesílání dat je 10% z maximální rychlosti stahování dle smlouvy, běžná rychlost je
vždy 60% z maximální rychlosti, minimální rychlost je vždy 30% z maximální rychlosti. Např. standard – 50/5 tedy 50 Mb stahování a 5 Mb odesílání.Naše tarify se od nabídky jiných poskytovatelů liší zásadním způsobem: i nejlevnější tarif často slouží výrazně lépe, než konkurenční produkty. Nižší tarif u Alimak.cz automaticky neznamená nižší rychlost, nižší kvalitu spojení, ani horší služby. Každý tarif představuje jasně daný podíl z celkové kapacity naší sítě a dokud není vyčerpána, jsou všem k dispozici maximální rychlosti. Dá se říci, že zákazníci momentálně nevyužívající internet Vám svůj podíl půjčují. Jakmile se ale zátěž sítě blíží maximu, dochází k postupnému snižování přenosových rychlostí všech zákazníků, což zajišťuje hladký provoz bez známek přetížení. Největší „dlužníci“ v těchto chvílích pocítí výraznější zpomalení než ostatní – vrací tím svůj dluh vůči zákazníkům, kteří jsou obecně aktivní méně a spíše svůj podíl půjčují ostatním. Ti oprávněně očekávají, že internet mohou používat kdykoliv s maximálním komfortem.

Několik názorných příkladů:

  • Pokud dva zákazníci využívají internet podobně a oba platí stejnou cenu, i zpomalování ve špičce se u nich projeví shodně.
  • Pokud ale oba platí stejně a jeden využívá internet intenzivněji, zpomalení se u něj projeví výrazněji.
  • Pokud měsíčně přenášíte 2x více dat než soused, stejnou rychlost při přetížení sítě získáte s 2x vyšším tarifem.
  • Nakonec, pokud každý platí jinou cenu a využití je podobné, zpomalení samozřejmě postihne dříve zákazníka s levnějším tarifem.

Pokud během posledních 30 dnů datové přenosy přípojky nepřekročí datový práh, Váš provoz odbavíme dle hodnot běžné a minimální rychlosti.

V případě ještě vyšších přenosů (datový práh) se limity rychlosti sice sníží , ale pouze pro potřeby nutné k zajištění optimálního chodu sítě. Zpomalení je pak úměrné množství přenesených dat a základní ceně tarifu.

Nejedná se o FUP ! Ani při mnohonásobném překročení hranice datového prahu nedojde automaticky k trvalému zpomalení. Rychlosti  přípojek se regulují plynule dle aktuálního stavu sítě.

Další informace o Pravidlech při poskytování přístupu k internetu v sekci DOKUMENTY.


Pojmy v tabulce

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem
na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na
konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload
limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě
připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně
pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace
o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena
v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální
rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu
uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu,
v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou
označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu
s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než
maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s).

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel
předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá.
Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty
rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho
kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
3/11
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s).

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download)
nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby
přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout.
Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti
inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle
referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování
(download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální
rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za
sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP
propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při
které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou
hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5
minutám v časovém úseku 90 minut.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes